Тас ғасырындағы қару жасау техникасы

Сабақ жоспарлары

  • 20.12.2016
  • 717

Тас ғасырындағы қару жасау техникасы семинар сабақ жоспары

Тас ғасырындағы қару жасау техникасы семинар сабақ жоспарыСеминар мақсаты: скалывание заготовок негізгі техникасының диагностикалық белгілерін меңгеру, кремнийдік инвентардың негізгі категориялары мен қайта өңдеу тәсілдерін анықтау. Тас ғасырының негізгі ескерткіштерінің орынын анықтау.
Тапсырма:
Осы практикалық сабаққа дайындалу кезінде тас ғасыры уақытындағы тас өңдеу тәсілдерін, негізгі ұсату техникасының мінездемесін, тас ғасырының негізгі орындарын қайталау қажет және картада олардың орындарын анықтауды үйрену. Сабақ барысында, оқытушының басқаруымен ұсынылған әдістемелік құралдар мен оқулық коллекцияларын меңгеру, нақты материалда ұсату техникасы мен тас инвентардың категориясын анықтауды үйрену.
Негізгі түсініктер: скола бағыты, ударный бугорок, вентролдық бөлік, дорсалдық бөлік, соққылау алаңы, проксимальная бөлік, дисталдық бөлік, медиалдық бөлік, сколаның негативі, шеткері ретушь, екі жақты өңдеу.
Бақылау тапсырмасы:
1. Ұсынылған сурет пакеттерін үш топқа ұсату техникасымен бөлу (леваллуаздық емес, леваллуаздық, призматикалық).
2. Ұсынылған сурет пакетін категориямен бөлу (нуклеустер, отщепы, пластиналар).
3. Тас ғасырындағы негізгі мәдениет орындарын картада көрсету.
Әдебиеттер:
1. Авдусин Д.А. Основы археологии: учеб. Для вузов по спец. «История». – М.: Высш. шк., 1989.
2. Археология СССР. Палеолит СССР. – М.: Наука, 1984.
3. Мартынов А.И. Археология: учебник. – М.: Высш. шк., 1996.
4. Абрамова З.А. Палеолитическое искусство на территории СССР. М-Л., 1962.
5. Бадер О.Н. Сунгирь. М., 1978.
6. Борисковский П.И. Древнейшее прошлое человечества. М., 1980.
7. Любин В.П. Мустьерские культуры Кавказа. Л., 1977.
8. Семенов С.А. Развитие техники в каменном веке. Л., 1968.
9. Трамп Д., Брей У. Археологический словарь. М., 1990.