Қазақстандағы мезолит және неолит

Сабақ жоспарлары

  • 20.12.2016
  • 557

Қазақстандағы мезолит және неолит семинар сабақ жоспары

Қазақстандағы мезолит және неолит семинар сабақ жоспары


Семинар мақсаты:
Мезолит мәдениетіндегі материалдық ерекшеліктерін және Қазақстандағы халдын оқү.
Тапсырма:
Берілген әдебиетті лекциялық материалды, төмендегі сұрақтарды қолданғанда, Қазақстан территориясындағы мезолит дәуіріндегі болған климаттың өзгеруіне, жануарлардың дүниесіне аң аулаудың мінезіне назар аудару. Мезолит және неолит аумағының мәдениетін оқыған кезде, үгіту тәсіліне, негізгі дайындыққа, өндеуінің тәсіліне және шаруашылыққа, қоныстауына назар аудару.
Негізгі түсініктер: микропластиналық техника, микролиттер, геометриялық микролиттер, трапеция, сегмент, құралмалы техника, мамандырылған аң аулау, пиление, шлифование, сверление, шаруашылық формалар, шаблон, лоскутная лепка, спиральный налет, плечи,тулово, дно, венчш, штамп, прочерчивание, накол, вдавливание.
Сұрақтар:
1.

Мезолиттің табиғат жағдайлары


2.

Қазақстан территориясындағы мезолиттік индустриясы


3.

Мезолит дәуіріндегі Оңтүстік Қазақстан


4.

Орталық Қазақстандағы, Балхаш шаңы, Арал маңындағы мезолитті мүсіндері


5.

Торғай неолиті


6.

Маханджар мәдениеті


7.

Атбасар мәдениеті


Әдебиеттер:
1. Археология СССР. Мезолит СССР. – М.: Наука, 1989.
2. Байпаков К.М., Таймагамбетов Ж.К., Жумаганбетов Т. Археология Казахстана. Алматы., 1993.
3. История Казахстана с древнейших времен до наших дней в 4-х томах. Т.1. Алматы., 1996.
4. Зайберт В.Ф. Памятники каменного века Петропавловского Приишимья //СА.-1979. №1. С.109-110.
5. Зайберт В.Ф., Потемкина Т.М. К вопросу о мезолите лесостепной части Тоболо-Иртышского междуречья //СА.-1981.№3.с.127.
6. Зайберт В.Ф. Атбасарская культура.-Екатеринбург: УроРАН, 1992.
7. Логвин В.Н. Каменный век Казахстанского Притоболья /мезолит-неолит/: Учеб. Пособие по спецкурсу.-А-А: КазГПУ, 1991.
8. Логвин В.Н. Новый памятник каменного века Кустанайской области //СА.-1977. №4.с.270-275.
9. Проблемы изучения неолита Западной Сибири. Тюмень: Изд-во ИПОС СО РАН, 2001.