Мезолит

Сабақ жоспарлары

  • 20.12.2016
  • 629

Мезолит семинар сабақ жоспары

Мезолит семинар сабақ жоспары


Семинар мақсаты:
Палеолиттен мезолитке өту кезеңінде қару-жарақтың өзгеруін және де Орталық Еуразиядағы мезолит тұрғындарының материалдық мәдениетін меңгеру.
Тапсырма:
Ұсынылған әдебиет пен лекциялық мәліметтерді пайдаланып, берілген сұрақтарды қарастыру.Қарастыру барысында жануарлар әлеміндегі өзгерістер мен аң аулаушылық пен қару-жарақ жасау байланысына көңіл бөлу. Аймақтың мезолит мәдениеттерді меңгеру барысында расщепления әдісіне, сол не басқа мәдениетке тән негізгі дайындау мен қайта дайындау сипатына, сондай-ақ қоныстар мен тұрақтардың сипатына назар аудару қажет.
Негізгі түсініктер: микропластиналық техника, микролиттер, геометриялық микролиттер, трапециялар, сегмент, астарлы техника, аң аулау мамандығы.
Сұрақтар:
1.

Қару-жарақ дайындау техникасының ерекшеліктері


2.

Қырым мен Орыс жазығының мезолиттік ескерткіштері


3.

Батыс Сібір, Зауралье, Приуральенің мезолит ескерткіштері


4.

Орта Азияның мезолит ескерткіштері


Әдебиеттер:
1. Авдусин Д.А. Основы археологии: учеб. Для вузов по спец. «История». – М.: Высш. шк., 1989.
2. Археология СССР. Мезолит СССР. – М.: Наука, 1989.
3. Мартынов А.И. Археология: учебник. – М.: Высш. шк., 1996.
4. Борисковский П.И. Древнейшее прошлое человечества. М., 1980.
5. Любин В.П. Мустьерские культуры Кавказа. Л., 1977.
6. Семенов С.А. Развитие техники в каменном веке. Л., 1968.
7. Трамп Д., Брей У. Археологический словарь. М., 1990.
8. Матюшин Г.Н. Мезолит Южного Урала. М., 1976.
9. Проблемы изучения неолита Западной Сибири. Тюмень: Изд-во ИПОС СО РАН, 2001.