Қазақстанның этникалық тарихы

Сабақ жоспарлары

  • 20.12.2016
  • 1692

Қазақстанның этникалық тарихы семинар сабақ жоспары

Қазақстанның этникалық тарихы семинар сабақ жоспары


Семинар сабағының мақсаты: Ежелгі уақыттан кәзіргі кезеңге дейінгі қазақ халқының шығу тегі, этникалық құрамы, диаспоралардың пайда болуын зерттеу.
Негізгі түсініктер: Арий, Алаш, сақ, түрік, татар, қыпшақ, ноғай, өзбек, қазақ, Қазақстан, шежіре, көшпенді, ауыз әдебиеті.
Семинар сабағының тапсырмалары: Негізгі және қосымша әдебиеттерді қолдана отырып, берілген әрбір сұрақты дәптеріңе конспектілеп, мазмұнын білуің керек.
Сұрақтар:

Қазақстан халықтары


Кәзіргі этнолингвистикалық жағдайдың қалыптасуы Антропологиялық, лингвистикалық, шаруашылық-мәдени сипаттама. Қазақты этнологиялық зерттеу тарихы.

Қазақ этногенезі және этникалық тарихы


Археология, антропология, этнология, фольклор, лингвистика және жазба көздеріндегі мәліметтер. «Қазақ» этнонимі. Қазақ жүздері және этникалық территориясы. Қазақ халқының этникалық құрылымы, қоныстану географиясы және саны

Этникалық тарихтың негізгі кезеңдері


Қазіргі Казақстан тұрғындарының қалыптасуы


Әдебиет:
Негізгі
Шалекенов У.К. Әлем халықтарының этнографиясы. Алматы, 1994
Население мира. М.,1992.
Артықпаев Ж.О. Этнология и этнография. Астана.2001.
Қосымша
Акынжанов М.Б. Казактың шығу тегі туралы. Алматы,1957.
Арғынбаев Х.А. Қазақ халқындағы семья мен неке А, 1973.
Казахи. Историко-этнографическое исследование. Алматы,1994.
Қоңыратпаев Ә. Қазақ фолклорының тарихы А.1991
Назарбаев Н.Ә. тарих толқынында. А, 1999.
Нығмет Мыңжан. Қазақтың қысқаша тарихы. А.1994.
Қазақстан тарихы. Ежелгі уақыттан қазіргі кезеңге дейін. Очерк. Бас.Ред. М.Қ.Қозыбаев. Алматы, Дәуір, 1993.
Қазақстан тарихы.(көне заманнан бүгінге дейін). Төрт томдық, 1-том, Алматы, Атамұра, 1996.
Қазақстан тарихы.(көне заманнан бүгінге дейін). Бес томдық, II-том. Алматы, Атамұра,
Масанов Н.Э. и др. История Казахстана: народы культуры. Учебное пособие. Алматы, Дайк-Прес, 2000.
Дулати М.Х: Тарих-и Рашиди. Алматы, Мұхамед Хайдар Дулати қоғамдық қоры, 2003
Жүсіп Баласағұн. Құтты білік. Алматы, 1986.
Иүгенеки А. Ақиқат сыйы. Алматы, 1985.
Қ.Жалайыр. Шежірелер жинағы. Алматы.19 97,-128б.
Қорқыт ата кітабы. Алматы, 1986.
Мәшһүр-Жүсіп Көпейұлы. Қазақ шежіресі. Алматы, 1993.
Махмуд Қашғари. Диуан-лұғат ат-түрік. Алматы, 1993.
Моңғолдың құпия шежіресі. Баян-өлгий, 1979.
Өтеміс Қажы. Шыңғыс наме. Алматы, 1992.
Таным тармақтары (Қытай тарихшыларының көне тарихызмы жөніндегі пайымдаулары. Құрас және алғ.жазғ. Қ. Салғараұлы). Алматы.Санат, 1992. 279 б.
Шәкәрім Құдайбердіұлы. Түрік, қырғыз, қазақ һәм хандар шежіресі. А, 1993.