Қазақстан энеолиті

Сабақ жоспарлары

  • 20.12.2016
  • 571

Қазақстан энеолиті семинар сабақ жоспары

Қазақстан энеолиті семинар сабақ жоспары


Семинар мақсаты: Қазақстан аумағындағы әр түрлі халықтарының энеолиттегі шаруашылығы және материалдық мәдениетінің негізін тану.
Тапсырма:
Шаруашылықта, тұрғыда, керамикада, екі мәдениеттінің арасындағы айырмашылығы және қарулардың негізіне сұрақтарды дайындауға көп көңіл бөлу. Интерпритациыяның бір археологиялық материалдарды зерттеушілердің көз қарастарын қарастыру.
Негізгі түсініктер: Комолдық, конструкция, шалашевидная, ямочные, вдавливания, веревочный штамп, текстильная керамика, формовка, глинобитная конструкция, красно-столбовая конструкция, тесло, шамаобработка, отщеповая индустрия.
Сұрақтар:
1.

Терсек мәдениеті


2.

Торғай прогибтағы энеолит ескерткіштері


3.

Ботай мәдениеті


4.

Ишим маңындағы ескерткіштері


5.

Қазақстан территориясындағы энеолит халықтың шаруашылығы және оларда көшпенділерге қатысты мәселелер


Әдебиеттер:
1. Археология СССР. Мезолит СССР. – М.: Наука, 1989.
2. Байпаков К.М., Таймагамбетов Ж.К., Жумаганбетов Т. Археология Казахстана. Алматы., 1993.
3. История Казахстана с древнейших времен до наших дней в 4-х томах. Т.1. Алматы., 1996.
4. Зайберт В.Ф. Энеолит Урало-Иртышского междуречья. Петропавловск, 1993.
5. Логвин В.Н. Каменный век Казахстанского Притоболья /мезолит-неолит/: Учеб. Пособие по спецкурсу.-А-А: КазГПУ, 1991.
6. Калиева С.С., Логвин В.Н. Скотоводы Тургая в третьем тысячелетии до нашей эры. Кустанай, 1997.