Ежелгі энеолит пен қола дәуірінің керамикалық кешендері

Сабақ жоспарлары

  • 20.12.2016
  • 478

Ежелгі энеолит пен қола дәуірінің керамикалық кешендері семинар сабақ жоспары

Ежелгі энеолит пен қола дәуірінің керамикалық кешендері семинар сабақ жоспарыСеминар мақсаты: Гончарлық керамикасы қолдан жасалған фрагменттік ыдыстардан айырмашылығын танып білу және белгілер арқылы керамикалық ыдыстардың мәдениетін анықтау
Тапсырма: әр түрлі аймақтардағы керемет деген жасалған ыдыстарды қайталап кету және олардың жасалған формаларын және ыдысқа салынған ою-өрнектерін танып білу. Энеолит пен қола дәуірінің негізгі мәдениетінің географиялық орнын қайталап кету. Сабақ барысында мұғалімнің ұсынысымен берілген оқулық құрал мен сабақ жинағын оқып білу, гончарлық керамиканы қолдан жасалған ыдыстардан танып білу және энеолит және қола дәуіріндегі негізгі керамика мәдениетін айыра білу.
Негізгі түсініктер: шаблон, лоскутная лепка, спиральный налет, шейка, плечико,тулово, дно, вдавления, роспись, геометрический орнамент, «елочка», «гребенка», «бордюр», венчик, штамп, накал.
Бақылау жұмысы:
1.Берілген суреттерді энеолит дәуірінің мәдениетіне топтастыру
2.Берілген суреттерді қола дәуірінің мәдениетіне топтастыру
3.Берілген картада энеолит және қола дәуірінің мәдени ескерткіштерін көрсету
Әдебиеттер:
1. Авдусин Д.А. Основы археологии: учеб. Для вузов по спец. «История». – М.: Высш. шк., 1989.
2. Археология СССР. Эпоха бронзы лесной полосы СССР. – М.: Наука, 1987.
3. Мартынов А.И. Археология: учебник. – М.: Высш. шк., 1996.
4. Археология СССР. Энеолит СССР. – М.: Наука, 1982.
5. Барцева Т.Б. Металл черняховской культуры. М., 1977.
6. Зайберт В.Ф. Энеолит Урало-Иртышского междуречья. Петропавловск, 1993.
7. Зданович Г.Б. Бронзовый век Урало-Казахстанских степей. Свердловск, 1988.