Ихтиология

Оқу әдістемелер

  • 20.12.2016
  • 871

Ихтиология пәні бойынша биология мамандықтарының студенттері үшін оқу әдістемелік кешен

Ихтиология пәні бойынша биология мамандықтарының студенттері үшін оқу әдістемелік кешен


Мазмұны.
Абстракт
Курстың мақсаты
Курстың міндеті
Жұмыс оқу жоспарынан көшірме
Оқу сабақтарының құрылымы туралы мәлімет
Студентке арналған ережелер
Оқу сағаттарының тақырып бойынша бөліну кестесі
Практикалық сабақтарының мазмұны
Лаборатория сабақтарының жоспары, мазмұны
СӨЖ жоспары
ОБСӨЖ жоспары
Бақылау түрлері
а) тестілік сауалнамалар
б) жазбаша бақылау жұмысы
в) коллоквиум
в) т.б.
Студенттердің академиялық білімін рейтингтік бақылау жүйесі
Пән бойынша оқу процессінің картасы.
Алғы сөз.
Оқу әдістемелік кешен «Ихтиология пәні бойынша 050113 «Биология» мамандықтарының студенттеріне осы курс бойынша оқытушының жұмыстан неғұрылым тиімді ұйымдастыруға арналған барлық қажетті оқу-әдістемелік материалдарды құрайды. Білім беруде кредиттік технологияны пайдаланып, барлық құжаттарды бір кешенге біріктіре отырып, пәнді меңгеру процесінде студенттің білімін, машықтануын және біліктілігін жоғарғы деңгейге көтеру мақсаты көзделініп отыр.
ОБСӨЖ – оқытушының басшылығымен студенттің өзіндік жұмысы, СӨЖ- студенттердің өзіндік жұмысы.
Оқыту бағдарламасы (Syllabus), семестрдің басында әрбір студентке беріліп, студенттің білімін тереңдетуге, пәнге деген ықыласының артуына, шығармашылық және зерттеушілік қабілеттері ашылып, одан әрі дамуына себебін тигізеді деп күтілуде.
Дәрістің қысқаша жазбасы студентке қайсы бір тақырыпты қарастыруда неге назар аудару керектігіне бағыт береді, санасына негізгі ұғымдар мен терминдерді енгізеді. Пәнді толықтай меңгеру үшін студент ұсынылған әдебиеттің барлығымен дерлік жұмыс өткізіп және өзіндік жұмысының барлық көлемін орындауы қажет.
Тапсырмалар мен жағдайлардың жиынтығы студенттерге кредиттерді тапсыруда пән бойынша өз білімдерін тексеруге және рейтингтік бақылауды тапсыруға, сынақ/емтиханды алуға арналған.